Primeri uporabe množice

Koda je nekoliko enostavnejša, če v vsakem koraku najprej izračunamo obogatitev množice dosegljive in množico dejansko obogatimo šele po tem. V nasprotnem primeru bi namreč morali v glavni zanki vzdrževati dve množici (trenutno in tisto iz prejšnjega koraka) ter obogatitev vsakokrat izračunati kot njuno razliko.

Izvedi Počisti					

Vaja