IPv6-naslov naprave

Vaja

Naslov IPv6 je sestavljen iz 128 bitov, kar pomeni, da lahko naslovimo veliko več naprav, kot pri IPv4. Zapisujemo ga z osmimi štirimestnimi šestnajstiškimi števili, ločenimi z dvopičji. Obstajajo tudi krajši zapisi. Če je eno ali več števil zaporedoma 0, jih lahko izpustimo (nastaneta dve dvopičji). Dovoljen je tudi kombinirani zapis, pri katerem sta zadnji dve števili nadomeščeni z naslovom IPv4.

Vaja

Vaja


Velikost naslovnega prostora označuje, koliko različnih naslovov obstaja in posledično koliko različnih naprav lahko priključimo v omrežje. Primerjavo velikosti naslovnih prostorov IPv4 in IPv6 si oglejmo v tem primeru: če je velikost naslovnega prostora IPv4 enaka velikosti poštne znamke (232 = 4.294.967.296), potem je velikost naslovnega prostora IPv6 enaka velikosti našega osončja (2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456).

Vaja