Podatki o naslovu posamezne naprave

Naslove posamezne naprave lahko najdemo med lastnostmi omrežja (glej slike na desni). Lahko jih izpišemo tudi z ukazom ipconfig /all.

Z ustreznim ukazom izpiši lastnosti omrežja v spodnjem terminalu:Na slikah vidimo še nekaj podatkov, ki so pomembni za priključitev naprave v internet:

  • Prehod (ang. Gateway) je IP-naslov usmerjevalnika, prek katerega je naše omrežje povezano z internetom.
  • DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol za pridobivanje IP-naslova. Vsaki napravi lahko IP-naslov vpišemo ročno ali pa ga naprava pridobi od strežnika DHCP v omrežju.
  • Maska podomrežja določa velikost naslovnega prostora našega lokalnega omrežja. Enice v maski določajo naslov omrežja, ničle pa naslovni prostor za naprave. Tako 255.255.255.0 pomeni, da imajo naprave lahko IP-naslove od 192.168.1.0 do 192.168.1.255.