Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

DHCP

DHCP je protokol za pridobivanje naslova IP. Napravi lahko IP-naslov vpišemo ročno ali pa ga naprava pridobi od strežnika DHCP v omrežju.

Maska podomrežja

Določa velikost naslovnega prostora našega lokalnega omrežja, pri čemer ničle določajo naslovni prostor za naprave.

Naslov IPv4

IPv4-naslov napravi v omrežju dodelimo s programom in ga lahko spreminjamo. Sestavljen je iz 32 bitov, npr. 192.168.1.1

Naslov IPv6

IPv6-naslov napravi v omrežju dodelimo s programom in ga lahko spreminjamo. Sestavljen je iz 128 bitov, npr. F8E2::2345:1BC2:1234:34F1:12A0

Naslov MAC

Strojni naslov, ki ga ne spreminjamo, v napravo zapiše izdelovalec. Sestavljen je iz 48 bitov, npr. 9A-24-BB-75-7E-19

Prehod

Prehod je IP-naslov usmerjevalnika, prek katerega je naše omrežje povezano z internetom.