Svetovni splet

Svetovni splet (ang. World Wide Web – WWW) je ena izmed najpomembnejših storitev interneta. Gre za množico dokumentov z večpredstavnostnimi vsebinami, ki so povezani med seboj s hiperpovezavami (ang. hyperlink). Pozneje so hiperbesedilu dodali še hipermedijo (ang. hypermedia) – slike, zvok, animacije in video, kar danes poznamo pod imenom spletni sestavek ali spletna stran.

Vaja