Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Brskalnik

Je program, nameščen v uporabnikovem računalniku. Z njegovo pomočjo uporabnik pošilja strežnikom zahteve za določen objekt – spletno stran, sliko, obrazec ipd.

CSS
CSS

Tehnologija za učinkovito oblikovanje spletnih sestavkov, pri kateri je oblikovanje ločeno od vsebine.

HTML

Je označevalni jezik za opis spletnega sestavka. Vsebuje značke, s katerimi opišemo posamezne dele sestavka in do neke mere tudi njegovo oblikovanje.

HTTP

Protokol oz. zbirka dogovorov za dostopanje do objektov, ki so na voljo v spletnih strežnikih.

HTTPS

Protokol, ki vse podatke med strežnikom in odjemalcem pošilja v šifrirani obliki in s tem zagotovi zaupnost sporočil med prenašanjem.

Spletni naslov (URL)

Enolično opiše mesto na spletu, kjer je shranjen spletni sestavek. Sestavljen je iz treh delov, ki opisujejo protokol, gostitelja in pot do sestavka.

Spletni strežnik

Vsebuje spletne sestavke, ki sestavljajo neko spletno stran. Njegova naloga je sprejemati zahteve, ki jih pošiljajo brskalniki prek interneta.

Svetovni splet (WWW)

Je ena izmed najpomembnejših storitev interneta. Gre za množico dokumentov z večpredstavnostnimi vsebinami, ki so med seboj povezani s hiperpovezavami.

XML
XML

Jezik za opis podatkov. Z njim opišemo, kaj pomeni nek podatek, katere vrste je podatek in kaj je njegova vrednost.