Različne vrste spletnih strani

Glede na tehnologijo, ki jo uporabimo pri sestavljanju spletne strani, lahko ločimo statične, dinamične in aktivne spletne strani.

Statične spletne strani

Statične spletne strani so shranjene v strežniku. Strežnik odjemalcu ob vsaki zahtevi pošlje enako kopijo spletne strani. Spletna stran se spremeni le, če upravitelj spremeni njene datoteke v stežniku.

Za sestavo statične spletne strani zadostuje tehnologija HTML. HTML (ang. Hypertext Markup Langage) je označevalni jezik za opis spletnega sestavka in za povezovanje z drugimi deli istega sestavka ali zunanjih spletnih sestavkov. Vsebuje značke, s katerimi opišemo posamezne sestavne dele sestavka in do neke mere tudi njegovo oblikovanje. Tako na primer značka <i> pomeni začetek, značka </i> pa konec poševne pisave. Besedilo, ki ga vnesemo med ti znački, bo prikazano v poševni pisavi. Vsaka datoteka HTML ima glavo (značka <head>) in telo (značka <body>). V glavi so opisane lastnosti spletnega sestavka (npr. naslov, kodna tabela znakov, iz katerih je sestavljen sestavek, ipd.), v telesu pa je dejanska vsebina spletne strani.


Za radovedne