Svetovni splet

Svetovni splet (WWW) potrebuje za delovanje poleg komunikacijskih povezav še spletni strežnik, brskalnik v uporabnikovi napravi in protokol (zbirko dogovorov), ki ga uporabljata tako strežnik kot brskalnik.

Spletni strežnik vsebuje spletne sestavke, ki sestavljajo spletno stran organizacije, združenja, skupine, ipd. Njegova naloga je sprejemati zahteve, ki jih pošiljajo brskalniki prek interneta. Brskalniki navadno od strežnika zahtevajo neko spletno stran in strežnik bodisi vrne zahtevano spletno stran ali pa odgovori, da ta ni na voljo.

Brskalnik je program, nameščen v uporabnikovem računalniku. Z njegovo pomočjo uporabnik pošilja strežnikom zahteve za določen objekt – spletno stran, sliko, spletni obrazec in podobno. Spletni strežnik, v katerem je objekt shranjen, ta objekt pošlje brskalniku v obliki HTML, JPG ali druge datoteke. Brskalnik zazna, za kakšno vrsto datoteke gre, in prikaže vsebino. Brskalnik tudi izvede uporabnikova dejanja (klik povezave, slike, gumba ipd.).

Protokol HTTP je zbirka dogovorov za dostopanje do objektov, ki so na voljo v spletnih strežnikih. Odjemalec (brskalnik) pošlje zahtevo strežniku, strežnik zahtevo obdela in pošlje odjemalcu odgovor. Najpomembnejši stvari, ki ju določa protokol HTTP, sta obliki dveh sporočil – zahteve in odgovora:

  • zahteva HTTP – s tem sporočilom uporabnik zahteva prenos objekta od spletnega strežnika k sebi,
  • odgovor HTTP – v tem sporočilu spletni strežnik uporabniku pošlje zahtevani objekt.

Spletni naslov (ang. Uniform Resource Locator – URL) enolično opiše mesto na spletu, kjer je shranjen spletni sestavek. Sestavljen je iz treh delov, ki opisujejo protokol, gostitelja in pot do sestavka.


Protokol je najpogosteje HTTP oziroma njegova varna različica HTTPS, uporabljamo pa lahko tudi druge protokole (FTP, ...).

Gostitelj je ime strežnika na internetu, ki gosti spletno stran (npr. pop3.arnes.si:995, bober.acm.si). Ime strežnika je sestavljeno iz imena domene in številke vrat (ang. port). Številka vrat mora biti navedena, če ne gre za privzeto številko (80 za HTTP in 443 za HTTPS).

Pot do sestavka je relativna pot od korenskega imenika spletnega strežnika do sestavka. Tako na primer pot dijaki/tekmovanja/rezultati.html pomeni, da se sestavek rezultati.html nahaja v podimeniku tekmovanja, ki je podimenik imenika dijaki, podimenika korenskega imenika.

Vaja