Stopnje družbenega razvoja

Razvrsti značilnosti družb glede na stopnje družbenega razvoja: