Razvoj informacijskih tehnologij in demokracija

Demokracija je bila eden izmed nujnih pogojev za nastanek informacijske družbe. Po drugi strani pa razvoj novih tehnologij vpliva na demokracijo.

Opredelitev demokracije

Z e-demokracijo označujemo prispevek tradicionalnemu političnemu delovanju državljanov zaradi uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). E-demokracija je skupek elektronskih tehnologij in z njimi povezanih novih načinov delovanja, ki državljanom omogoča lažje sodelovanje pri političnem odločanju ali sooblikovanju političnih mnenj.

Nujen pogoj za delovanje e-demokracije je množični dostop do elektronskih omrežij (interneta). Brez dostopa do interneta državljani ne bi mogli izkoristiti zmogljivosti novih tehnologij pri političnem sodelovanju v družbi.

Informacijske tehnologije so omogočile napredek demokracije, po drugi strani pa so tudi pomembno orodje nedemokratičnih družbenih ureditev.

Družbe z razvito demokracijo tudi zato na razne načine vzpodbujajo in omogočajo dostop državljanov do komunikacijskih omrežij. Nadzor nad dostopom in komunikacijami s strani države, je v demokratičnih družbah zelo omejen z zakoni. To pomeni, da država lahko omejuje dostop ali prisluškuje komunikacijam le v izjemnih primerih.


Nedemokratične družbe praviloma nadzirajo dostop in uporabo komunikacijskih omrežij. Pooblastila držav so obsežna, pravil nadzora in omejitev pa take države ne objavijo javno. Filtriranje, pregledovanje in omejevanje komunikacij je pravilo. V nedemokratičnih državah državljani ne vedo, kdaj in kako jih država lahko nadzira.

Elektronske tehnologije e-demokracije

Med elektronske tehnologije e-demokracije sodijo predvsem: