Vpliv informacijskih tehnologij na razvoj družbe

Informacijska družba pomeni stopnjo razvoja v družbi, pri kateri imajo priprava, posredovanje, uporaba, združevanje podatkov pomembno gospodarsko, politično ali kulturno vlogo. V informacijski družbi ima znanje osrednjo vlogo, saj novi načini dela, ki temeljijo na obdelavi podatkov, ne bi bili mogoči brez znanja posameznikov. Informacijsko družbo zaznamujejo značilnosti, ki jo bistveno razlikujejo od predhodne družbene razvojne stopnje.

Pet ključnih značilnosti informacijske družbe:

Opis ključnih značilnosti informacijske družbe