Nevarnosti informacijskih tehnologij za demokracijo

Nedemokratične družbe so tiste, v katerih ima popolno oblast ena oseba ali politična skupina. Take družbe imenujemo tudi totalitarne družbe. Totalitarne družbe skušajo nadzirati vse državljane ter njihovo obnašanje in ravnanje. Za ohranitev oblasti uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva, vključno z nasiljem. Totalitarne družbe so razvoj informacijskih tehnologij izkoristile za povečevanje nadzora nad državljani.

Primeri nadzora z IKT: