Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Demokracija in IT

Informacijske tehnologije so omogočile napredek demokracije, po drugi strani pa so tudi pomembno orodje nedemokratičnih družbenih ureditev.

Informacijska družba

S tem izrazom označujemo družbe, ki so dosegle trenutno najvišjo stopnjo razvoja in so prevladujoče.

Povečevanje nadzora

Totalitarne družbe so razvoj informacijskih tehnologij izkoristile za povečevanje nadzora nad državljani.

Razvoj IT

Razvoj informacijskih tehnologij je povezan z novimi izumi in možnostjo njihove uporabe.

Vloga znanja

V informacijski družbi ima znanje osrednjo vlogo, saj novi načini dela, ki temeljijo na obdelavi podatkov, ne bi bili mogoči brez znanja posameznikov.