Tabela

Enaintridesetega decembra Liza Bonbonc, lastnica trgovine s sladkarijami, pregleduje podatke o prodaji sladkih pregreh po posameznih mesecih. To leto si prvič pomaga s pythonom. Kako bi izračunala prodajo v celotnem letu?

Izvedi Počisti					

Po dolgotrajnem tipkanju Liza sicer dobi želeni podatek, ampak to je zgolj vsota; rada bi opravila še veliko drugih izračunov. Kako bo šele naslednje leto, ko namerava zbirati podatke za vsak dan posebej ...

Pomagajmo ji! Za tovrstne primere je skoraj v vseh programskih jezikih možno uporabiti tabelo. Tabela je zaporedje podatkov, ki imajo (praviloma) soroden pomen. V pythonu jo zapišemo tako, da njene podatke navedemo znotraj oglatih oklepajev in jih ločimo z vejicami:

>>> prodaja = [182, 250, 225, 315, 328, 160,
               51, 36, 340, 280, 378, 320]

Posamezne podatke v tabeli imenujemo elementi. Prvi element (182) v našem primeru predstavlja število prodanih kilogramov sladkarij v januarju, drugi (250) v februarju itd. Zapis [] predstavlja prazno tabelo (tabelo brez elementov).