Spreminjanje, dodajanje in odstranjevanje elementov

>>> t = [30, 50, 20, 80, 60, 70, 50]
>>> t[2:3] = []
>>> t
[30, 50, 80, 60, 70, 50]
>>> t.remove(50)
>>> t
[30, 80, 60, 70, 50]
>>> t.remove(20)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: list.remove(x): x not in list

Vaja


Preizkusi vse ukaze v interaktivnem tolmaču: