Odsek tabele

Z izrazom tabela[a:b] dobimo odsek tabele, ki je sestavljen iz elementov z indeksi od a do vključno b − 1. Z izrazom tabela[a:] dobimo odsek, sestavljen iz elementov z indeksi od a naprej, z izrazom tabela[:b] pa odsek, sestavljen iz elementov z indeksi od 0 do vključno b − 1:

>>> prodaja = [182, 250, 225, 315, 328, 160,
               51, 36, 340, 280, 378, 320]
>>> prodaja[5:8]
[160, 51, 36]
>>> prodaja[5:]
[160, 51, 36, 340, 280, 378, 320]
>>> prodaja[:8]
[182, 250, 225, 315, 328, 160, 51, 36]

Vaja

Vaja