Dostop do elementov tabele

Elementi tabele so dostopni prek indeksov. Indeks elementa je njegova zaporedna številka, zmanjšana za ena. Prvi element ima tako indeks 0, drugi indeks 1, tretji indeks 2 itd. Z izrazom tabela[indeks] pridobimo element tabele na podanem indeksu:

>>> prodaja = [182, 250, 225, 315, 328, 160,
               51, 36, 340, 280, 378, 320]
>>> prodaja[0]
182
>>> prodaja[7]
36
>>> prodaja[11]
320
>>> prodaja[12]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range

Element z indeksom 12 seveda ne obstaja, zato nam python sporoči napako.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
180 250 225 315 328 160 51 36 340 280 378 320
Indeks elementa tabele: 0
Element tabele: 182

Številu elementov v tabeli pravimo dolžina tabele. Pridobimo jo s funkcijo len:

>>> len(prodaja)
12

Vaja

*Negativni indeksi