Sprehod po elementih tabele

Vaja

Vaja

Našo Lizo še zanima, v koliko mesecih je prodala vsaj 100 kg sladkarij. Tudi pri tej nalogi potrebujemo pomožno spremenljivko – števec za štetje elementov z vrednostjo najmanj 100. Števec na začetku postavimo na 0, nato pa se sprehodimo po elementih tabele. Če je trenutni element enak najmanj 100, števec povečamo za 1. Na koncu števec izpišemo:

Izvedi PočistiNapišimo še program, ki preveri, ali je vsaj en element v tabeli enak najmanj 100. Če to drži, naj program izpiše DA, sicer pa NE.


Naloge se lahko lotimo enako kot prejšnje, le da na koncu namesto izpisa števca preverimo, ali je njegova vrednost večja od 0. Lahko pa si namesto s števcem pomagamo s spremenljivko logičnega tipa. Spremenljivko (recimo ji vsajEden) na začetku postavimo na False, ko naletimo na element z vrednostjo najmanj 100, pa jo postavimo na True. Po koncu sprehoda preverimo vrednost spremenljivke:

Izvedi PočistiVaja

Vaja