Sprehod po indeksih tabele

Vaja

V razmislek

Vaja

Spreminjanje, dodajanje in odstranjevanje elementov

Element na nekem indeksu v tabeli spremenimo s preprostim prirejanjem:

>>> t = [1, 2, 3, 4]
>>> t[1] = 10
>>> t
[1, 10, 3, 4]

S stavkom tabela.append(element) dodamo element na konec tabele, s stavkom tabela.insert(indeks, element) pa element vstavimo pred element s podanim indeksom:

>>> t = [10, 20, 30, 40]
>>> t.append(100)
>>> t
[10, 20, 30, 40, 100]
>>> t.insert(1, 60)
[10, 60, 20, 30, 40, 100]

Element lahko iz tabele odstranimo na dva načina. Ukaz

tabela[indeks : indeks + 1] = []

odstrani element na indeksu indeks, ukaz

tabela.remove(vrednost)

pa odstrani prvi element s podano vrednostjo. Če element ne obstaja, sproži izjemo.