Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Element

Vsak podatek v tabeli imenujemo element. Dolžina tabele je število njenih elementov.

Indeks

Elementi tabele so dostopni prek indeksov. Uporabljamo lahko tako pozitivne kot negativne indekse.

Jedrnata definicija tabele

Jedrnata definicija tabele je krajša in elegantnejša od definicije z zanko in operacijo append.

Operacije na tabelah

Izvajamo lahko: spreminjanje, dodajanje, odstranjevanje in iskanje elementov, preverjanje prisotnosti elementov itd.

Sprehod

Obisk vseh elementov tabele imenujemo sprehod. S sprehodom rešujemo najrazličnejše probleme.

Spremenljivka tabel. tipa

Dejansko hrani samo pomnilniški naslov tabele. To je pomembno pri prirejanju tovrstnih spremenljivk.

Tabela

Tabela je zaporedje podatkov, ki imajo (praviloma) soroden pomen.