Gnezdenje klicev

Primer

Začnimo kar pri prvem elementu tabele t: tega lahko vključimo v nek izbor ali pa ne. Če ga vključimo v izbor, moramo izbrati tudi k - 1 elementov iz preostanka tabele; če pa prvega elementa nismo vključili v izbor, moramo v nadaljevanju izbrati k elementov iz preostanka tabele.

V vsakem primeru torej pridemo do podproblema, ki je podobne oblike kot prvotni problem, le da se ne začne pri prvem elementu tabele, ampak šele pri drugem. Zato bomo lahko, če primerno napišemo funkcijo za generiranje vseh možnih izborov, ta podproblem reševali z isto funkcijo kot prvotni problem (glej program v nadaljevanju).

Vaja


Izvedi Počisti