Nekaj standardnih funkcij

Praktično vsak programski jezik ima tudi nekakšno standardno knjižnico funkcij, ki so že del jezika in jih lahko uporabljamo, ne da bi jih morali napisati sami. Nekaj takšnih funkcij smo doslej že videli, na primer input in print. Nekatere druge pythonove funkcije, ki pogostokrat pridejo prav, pa so:

abs(x)

Vrne absolutno vrednost števila x.

float(x)

Pretvori vrednost x v realno število.

int(x)

Pretvori vrednost x v celo število.

len(x)

Če je x niz, vrne dolžino tega niza (število znakov v njem); če je x zaporedje, vrne število elementov v njem.

max(t)

Vrne največji element zaporedja t.

min(t)

Vrne najmanjši element zaporedja t.

round(x)

Vrne tisto celo število, ki je najbližje številu x.

str(x)

Pretvori vrednost x v niz.

sum(t)

Vrne vsoto elementov v zaporedju t.