Vračanje rezultata iz funkcije

Primer

Izvedi PočistiV funkciji KjePrvic se v zanki sprehajamo po indeksih od 0 naprej; čim pri nekem indeksu opazimo, da je element t[i] enak iskani vrednosti x, se takoj vrnemo iz funkcije in kot rezultat vrnemo i. Preostanek zanke (in stavek return -1 za njo) se v tem primeru sploh ne izvede. Če pa pridemo do konca zanke, ne da bi našli iskano vrednost x, se bo nato izvedel stavek return -1, tako da bo funkcija v tem primeru vrnila -1.


Stavek return lahko uporabimo tudi brez vrednosti za besedo return. V tem primeru se izvajanje takoj vrne iz funkcije, le da funkcija ne vrne nobene vrednosti (oz. vrne posebno vrednost, ki se v pythonu imenuje None). Na primer spodnja funkcija poišče v tabeli t prvo pojavitev vrednosti stara in jo spremeni v vrednost nova; če pa vrednosti stara v tabeli t sploh ni, funkcija izpiše, da zamenjava ni uspela.

def ZamenjajPrvo(t, stara, nova):
  for i in range(len(t)):
    if t[i] == stara:
      t[i] = nova
      return # takoj se vrni iz klica funkcije
  print("Zamenjava ni uspela!")

Vaja

Vaja