Parametri

Funkcija lahko vrednosti svojih parametrov tudi spreminja. Ali bo te spremembe videl tudi klicatelj po tistem, ko se izvajanje vrne iz funkcije? V pythonu je s tem načeloma tako, da če funkcija svojemu parametru priredi neko novo vrednost, se ta sprememba ne bo odražala navzven; če pa funkcija za parameter zgolj izvede neko operacijo (na primer doda element v tabelo), bo ta sprememba vidna tudi po vrnitvi iz klica.

Izvedi PočistiPri tem je včasih potrebno nekaj pazljivosti; na primer ali se a += b obnaša kot prireditev (a = a + b) ali le kot nekakšna operacija na a-ju? To je odvisno od tipa vrednosti spremenljivke a. Če je to tabela, bo += le dodal elemente vanjo; pri preprostih tipih, kot so števila ali nizi, pa se += obnaša kot prireditev.


Izvedi PočistiVaja