Malo daljši primer

Primer

Branje podatkov lahko za vajo napišeš sam(-a).					

Predpostavimo zdaj, da imamo podatke že v spremenljivki n in tabeli meritve, ter se lotimo naslednjega dela programa:

# Poiščimo dan z najvišjo temperaturo.
naj = 0
for d in range(n):
  if meritve[d] > meritve[naj]:
    naj = d
# Izpišimo ga, kot zahteva besedilo naloge.
danOd = naj - 3
danDo = naj + 3
if danOd < 0:
  danOd = 0
if danDo >= n:
  danDo = n - 1
vsota = 0
for d in range(danOd, danDo + 1):
  vsota += meritve[d]
print(d, vsota / (danDo - danOd + 1))
# Poiščimo dan z najnižjo temperaturo.
naj = 0
for d in range(n):
  if meritve[d] < meritve[naj]:
    naj = d
# Izpišimo ga, kot zahteva besedilo naloge.
...