*Implementacija s povezanim seznamom

Izločanje elementov

Oglejmo si še funkcije Izloci, IzlociZacetnega in IzlociKoncnega. Pri izločanju vozlišč iz seznama ni nobene potrebe po dejanskem odstranjevanju (brisanju) vozlišč iz tabele. Izločena vozlišča ohranimo v tabeli, jih pa izločimo iz verige indeksov, tako da jih pri sprehodu po seznamu ne bomo mogli več doseči. Spodnja slika prikazuje izločitev elementa 'Z' iz zaporedja <'M', 'I', 'Z', 'A'>:


Funkcija Izloci sprejme indeks vozlišča, ne njegov položaj. Indeks izločenega vozlišča je v primeru na levi povsem po naključju enak njegovemu položaju. Oglejmo si kodo funkcije Izloci:

Izvedi PočistiVaja