*Implementacija s povezanim seznamom

Tudi pri vstavljanju elementa na poljubno mesto dodamo novo vozlišče na konec tabele vozlišč. Dodano vozlišče nato še ustrezno povežemo v verigo. Spodnji primer prikazuje vstavljanje elementa 'N' pred element 'A' v zaporedju <'M', 'I', 'Z', 'A'>:

Vaja


Funkcijo Vstavi sprogramiramo takole:

Izvedi PočistiDodajanje elementa na začetek povezanega seznama ni nič drugega kot vstavljanje pred začetno vozlišče – torej vstavljanje pred vozlišče z indeksom IndeksZacetnega(povSeznam):

Izvedi Počisti