*Implementacija s povezanim seznamom

Modul

Vse funkcije združimo v modul povezaniSeznam.py:

Izvedi Počisti					

Če modul poženemo kot samostojen program, se bo poklicala funkcija main, ki ustvari povezani seznam in na njem preizkusi posamezne funkcije. Modul vsebuje tudi pomožne funkcije Zaporedje, ZaporedjeNazaj in IzpisiVse, ki olajšajo preverjanje delovanja glavnih funkcij. Funkcija Zaporedje na primer vrne tabelo elementov povezanega seznama, v kateri so elementi zapisani po naraščajočih položajih.

Z izjemo pomožnih funkcij Zaporedje, ZaporedjeNazaj in IzpisiVse je časovna zahtevnost funkcij v modulu povezaniSeznam.py neodvisna od števila elementov v povezanem seznamu, torej O(1). Časovna zahtevnost pomožnih funkcij pa seveda znaša O(n), saj se moramo pri vseh treh sprehoditi po celotnem seznamu.

Vaja

V razmislek