Naloge

Spodnje naloge pogosto zahtevajo samo zapis ene ali več funkcij. Vse funkcije, ki jih boš napisal(-a), temeljito preizkusi, tako da jih kličeš z različnimi nabori parametrov.