Implementacija s tabelo elementov

Seveda to namesto nas naredi pythonova funkcija insert, a časovna zahtevnost zato ni nič manjša. Pri dodajanju na začetek potrebujemo točno n premikov, če je n število elementov v tabeli pred dodajanjem. Pri vstavljanju na druge položaje je število premikov manjše, vendar pa je v povprečju (prek vseh možnih položajev vstavljanja) še vedno premosorazmerno s številom elementov. Časovna zahtevnost vstavljanja na poljubno mesto je potemtakem O(n).

Vaja


Vaja

Vaja

Vaja