Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor. Na časovnici spodaj se sprehodi po časovnem traku in si približaj pomembne dogodke.

Analogno

Števila lahko predstavimo zvezno (vse vmesne vrednosti). Takšni predstavitvi pravimo analogna predstavitev.

Digitalno

Števila lahko predstavimo diskretno (samo cela števila). Takšni predstavitvi pravimo digitalna predstavitev.

Operacijski sistem

Operacijski sistem povezuje programsko opremo (uporabniške programe) s strojno opremo.

Programska oprema

Programska oprema (software) so programi, namenjeni uporabniku za uporabo računalnika.

Strojna oprema

Strojna oprema (hardware) so fizični deli računalnika.

Tehnologije el. računalnikov

1. generacija: elektronka ▪ 2. generacija: tranzistor ▪ 3. generacija: čip ▪ 4. generacija: mikroprocesor ▪ 5. generacija: sodelujoči računalniki

Zgodovina in začetki sodobne digitalne informatike