Leto 1822

Vse tabele, ki so jih ljudje potrebovali za lažje računanje, so se še vedno računale na roko. Poleg logaritemskih tabel so uporabljali tudi tabele za različne funkcije. Tabela funkcijskih vrednosti kvadratne funkcije ƒ(x) = x2 + 1 je imela recimo naračunane vse x-e in ƒ(x)-e na nekem intervalu. Za malo drugačno funkcijo, recimo ƒ(x) = 2x2 + 1, so morali naračunati že novo tabelo.

To delo je bilo sila zamudno in dolgočasno, zakaj ga torej ne bi raje opravil stroj? Charles Babagge je za ta namen izdelal avtomatični mehanski kalkulator, ki ga je poimenoval diferenčni stroj. Kalkulator je računal vrednosti funkcije s pomočjo seštevanja. Stroj je bil precej omejen, zato ga je izpopolnil in 15 let pozneje izdelal PRVI mehanski računalnik, ki ga je poimenoval analitični stroj. Ta stroj je poleg seštevanja znal tudi odštevati, množiti in deliti. Še več, bilo ga je mogoče programirati, programski jezik pa je bil podoben današnjemu zbirniku (ang. assembler). Čeprav je bil izdelan šele okoli 1840, velja za PRVI računalnik.

Nastal je tudi PRVI računalniški program za analitični stroj – program za izračun Bernoullijevih števil. Napisala ga je hči pesnika lorda Byrona Ada Lovelace, ki velja za PRVO programerko.

Slovenija


Analitični stroj