Analogno in digitalno

Vse naprave in stroji so bili do sedaj analogni – računali so s fizikalnimi količinami, kot je recimo električna napetost. Novejši stroji in računalniki pa so postali digitalni, zato so uporabljali tudi digitalne podatke.

V čem je razlika?

Si že kdaj videl avtomobilski števec? Obstaja več različnih števcev – na primer tak s kazalcem, ki kaže, koliko km/h se peljemo. Imenujemo ga analogni števec, števila pa so predstavljena zvezno.

Obstaja tudi tak, ki kaže točno število km/h s števkami. Imenujemo ga digitalni, kjer so števila predstavljena diskretno.

Trimestni digitalni števec


Zvezne vrednosti praviloma niso zapisane s številom, pač pa v fizikalni količini, recimo višina živega srebra v cevki, raztegnjenost vzmeti, dolžina palice, odmik kazalca od začetne postavitve. V tem primeru je natančnost odvisna tako od točnosti odčitkov kot tudi od samega orodja.

Diskretne vrednosti pa so v naprej definirane z natančnostjo zapisa (na dve mesti, na tri decimalna mesta), zato ne moremo odčitati vmesnih vrednosti.

Analogni števec