Podatek in informacija

Omenili smo, da lahko računalnik računa in obdeluje le podatke. Kako sta podatek in informacija povezana ter kakšna je razlika med njima?

Podatki so pravzaprav le števila, s katerimi predstavimo neko dejstvo v računalniku. To so lahko znaki, števila, slike, zvok, video, animacije in še marsikaj drugega. Sam podatek pa nam ne pove veliko. Če bi z mobilnim telefonom od prijatelja Tomaža prejel(-a) sporočilo: »1 kg že takoj prvi dan!« Kako bi si razlagal(-a) sporočilo? Ker veš, da je Tomaž na morju, bi morda pomislil(-a), da je že prvi dan ujel ribo, težko 1 kg. Če bi sporočilo prebrala sestra, bi morda mislila, da je na dieti in je shujšal že prvi dan 1 kg. Nato bi sporočilo prebrala še mama in bi si ga razlagala, da so z družino nabirali gobe in so jih 1 kg nabrali že prvi dan.

Podatek (sporočilo) je bil torej enak, le njegovo razumevanje se je razlikovalo. Zato podatku dodamo pomen in tako dobimo informacijo.

Količina informacije

Kot imamo v fiziki mersko enoto meter za merjenje razdalje, tako imamo pri informatiki mersko enoto bit, s katero merimo količino informacije. Glede na količino informacije pa lahko bit pretvorimo tudi v večje enote (saj tudi razdalj med evropskimi mesti ne merimo z metri, ampak raje s kilometri):

Količina informacije Število enakovrednih odgovorov
1 bit 21
1 B (bajt) = 8 bitov 28
1 KiB (kibibajt) 210 B = 1024 B
1 MiB (mebibajt) 220 B = 1024 KiB ~ 1 milijon B
1 GiB (gibibajt) 230 B = 1024 MiB ~ 1 miljarda B
1 TiB (tebibajt) 240 B = 1024 GiB
1 PiB (pebibajt) 250 B = 1024 TiB