Dvojiški zapis

Si ugotovil(-a) vrednost števila v prejšnjem primeru?

Hm, je kar dolga, ne? Pa poskusimo sešteti. Pred tem si še poglejmo, kakšne so uteži v dvojiškem sistemu:

Seštejmo sedaj ustrezne uteži pri našem primeru:
4096 + 2048 + 512 + 256 + 128 + 2 + 1 = 7043

V dvojiškem sistemu je mogoče zapisati poljubno desetiško celo število. V primerjavi z desetiškim potrebujemo le malce več števk.

Opazimo lahko, da je vsaka naslednja utež dvakratnik prejšnje. Zato lahko preprosto ugotovimo, da imamo za zapis števil na voljo sicer samo dve števki, pri čemer njihov položaj določa, ali so vrednosti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ... vsebovane v številu.

Pretvorba iz desetiškega v dvojiški zapis

Kaj pa pretvorba iz desetiškega sistema v dvojiški? Na voljo imamo števila 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... Med njimi poiščimo največje število, ki je še manjše ali enako številu, ki ga pretvarjamo. Če bi na primer želeli pretvoriti število 134 v dvojiško, bi ugotovili, da je največja dvojiška utež, ki je manjša od 134, enaka 128. Zato si zapišemo 1 in 128 odštejemo od 134 ter dobimo 6. Sedaj poskušamo naprej po vrsti: najprej preverimo, ali je 64 manjše od 6. Ker ni, dopišemo tisti prejšnji enici eno ničlo in dobimo 10. Nato poskusimo z 32. Ker tudi to ni manjše od 6, dopišemo še eno ničlo in dobimo 100. Nato poskusimo z 8. Ker tudi to ni manjše od 6, dopišemo še eno ničlo in dobimo 10000. Nato poskusimo s 4. Ker je to število manjše od 6 dopišemo eno enico in dobimo 100001. Potem 4 odštejemo od 6, dobimo 2 ter poskušamo naprej z utežjo 2. Ker je ta enaka 2, pripišemo še eno enico ter dobimo 1000011. Nato odštejemo 2-2 in dobimo 0. Zato na konec dodamo še zadnjo ničlo. Sedaj je postopek končan. Število 134, zapisano dvojiško, je torej 10000110.

Postopek pretvorbe iz desetiškega v dvojiški je opisan na spodnji sliki: