Zapis neštevilskih podatkov

Naj še enkrat na tem mestu ponovimo, da v računalniku lahko hranimo in obdelujemo le dvojiške vrednosti 0 in 1. Zato moramo vse podatke zapisati le z 0 in 1. Kaj pa so to vsi podatki? To so črke, slike, zvok, cela števila, realna števila (pozor, tudi vejico in njeno mesto je treba nekako zapisati z 0 in 1).  Za zgled si vzemimo barve. Barve velikokrat zapišemo kot mešanico rdeče, zelene in modre. Takemu zapisu pravimo zapis v RGB (Red, Green, Blue). Za vsako komponento dodelimo 8 bitov in barvo zapišemo kot zaporedje bitov oz. šestnajstiških števk.

Nekaj primerov neštevilskih podatkov

Črka »a«

Zvok

Slika

Video