Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Licenca

Pravica za uporabo programske opreme. Licence so lahko odprte ali zaprte.

Način delovanja

Uporabniški programi se izvajajo v uporabniškem načinu (user mode), jedro pa v jedrnem (privilegiranem) načinu (privileged/kernel mode).

Nadnadzornik

Nadnadzornik (hypervisor ali virtual machine monitor) poskrbi za iluzijo dejanskega računalnika.

Nalaganje OS

Ob vklopu računalnika se začne izvajati program PC BIOS. V okoljih MS Windows in Mac OS X naloži OS, drugod pa naloži nalagalnik, ki poskrbi za nalaganje OS.

Nalogi OS

Glavni nalogi OS sta premoščanje vrzeli med strojno opremo in našimi programi ter dodeljevanje različnih virov uporabniškim programom.

Navidezni računalnik

Navidezni računalnik omogoča izvajanje več operacijskih sistemov hkrati v istem računalniku. Dejansko je identična kopija strojne opreme.

Operacijski sistem (OS)

Program, ki skrbi za delovanje naših programov prek določene strojne opreme. Sestavljen je iz treh delov: jedra, sistemskih knjižnic in sistemskih programov.

Prekinitev

Prekinitev (interrupt) je dogodek, ki začasno prekine delovanje izvajanega programa.

Programska oprema

Programi, ki jih uporabljamo z računalnikom ali jih napišemo sami. Tiste, ki jih uporabljamo uporabniki, pa so uporabniška programska oprema.

Sistemski klic

Sistemski klic spremeni način delovanja iz uporabniškega v jedrnega in obratno.

Sistemski programi

Samostojno gnani programi, ki se izvajajo v uporabniškem načinu. V operacijskih sistemih Unix jih imenujemo demoni (daemon), v okolju Windows pa storitve (services).

Uporabniški vmesnik

Omogoča zagon različnih (uporabniških) programov. Primera sta ukazna vrstica in grafični uporabniški vmesnik z namizjem.