Operacijski sistem

Za delovanje naših programov na podlagi določene strojne opreme poskrbi poseben program, ki mu rečemo operacijski sistem. Prvič se je besedna zveza pojavila v začetku šestdesetih let 20. stoletja in je opisovala programje, ki naredi računalnik na nek način delujoč (ang. operational).

Vloga operacijskega sistema

Med strojno opremo računalnika in našimi programi je še vedno velika vrzel. Na primer programi želijo uporabljati miško, zaslon, pošiljati pošto po omrežju in podobno ne glede na strojno opremo, na podlagi katere se izvajajo. To vrzel premosti operacijski sistem. V grobem je njegova naloga, da premošča vrzel med strojno opremo in programi ter da dodeljuje uporabniškim programom različne vire.

V računalniku imamo različne vire. V nadaljevanju bomo spoznali, kako upravljamo z viri, kot sta procesorski čas in pomnilnik, tukaj pa si kot primer oglejmo upravljanje z virom tiskalnik. Dodeljevanje virov uporabniškim programom je zelo pomembno, saj bi sicer lahko prišlo do precejšnje zmede. Na primer če želita dva uporabnika hkrati tiskati vsak svoj dokument, mora nekdo poskrbeti, da se natisne najprej en dokument in nato še drugi ter ne, da se besedili prepletata.

Na desni animaciji si oglej, kakšna je razlika pri natisnjenem besedilu z virom tiskalnik v primeru, ko uporabljamo operacijski sistem, in v primeru, če operacijskega sistema ne bi bilo.

Vaja