Po domače pravimo, da imenik ali mapa praviloma vsebuje datoteke, lahko pa tudi druge imenike. Uporabljamo jih zato, da bi se v masi datotek znašli in da bi podatke lahko imeli organizirane (urejene) v nekem redu. Takemu redu rečemo drevesna struktura (ang. tree structure).

Če v razlago vključimo še operacijske sisteme, ugotovimo, da so v različnih operacijskih sistemih datoteke shranjene na pomnilnih enotah (diskih), ki so razdeljene v particije (ang. partition). Particije pa so formatirane tako, da ustrezajo določenemu datotečnemu sistemu (ang. file system).

Datoteke

V uvodu smo povedali, da so podatki na pomnilni enoti, kot je disk, zapisani v obliki datoteke. Datoteka je torej osnovna organizacijska enota z računalnikom zapisanih podatkov. Ker poznamo kar nekaj različnih vrst podatkov, smo ugotovili, da te podatke zapisujemo v različne vrste datotek. Na primer slike so drugače zapisane v datoteko kot besedilo, video ali zvok. Če želimo datoteko uporabiti (si datoteko s sliko ogledati ali datoteko z zvokom poslušati), potrebujemo vrsti datoteke primerno programsko in strojno opremo.

V datoteko zapisujemo tudi programe. Take datoteke imenujemo izvršljive datoteke (ang. executable file). Ob zagonu takšne datoteke se izvede v njej zapisano zaporedje ukazov oziroma program.

Vrste datotek

Ker je vsaka datoteka na nivoju pomnilne enote zapisana v obliki nizov ničel in enic (bitov), datoteke običajno ločimo eno od druge po priponi datoteke, ki je del njenega imena. Ime datoteke je običajno sestavljeno iz imena, pike in pripone datoteke. Pripona datoteke operacijskemu sistemu (in tudi nam) sporoča, katere vrste je datoteka in (posledično) s katerim programom jo lahko zaženemo.

V tabeli na desni si oglejmo nekatere najbolj pogoste vrste datotek in njihove običajne pripone.


Vrsta vsebine Pripona v obliki ».pripona« Opis
Besedilo .txt Besedilo v obliki ASCII: očiščeno besedilo, zapisano v urejevalnikih, ki ne uporabljajo oblikovanja besedila. Ti programi so Notepad, Emacs, Crimson Editor in mnogi drugi.
  .c, .py, .php, .htm ... V to skupino besedil ASCII spada tudi izvorna koda programov.
  .doc(x), .odt, .pages ... Oblikovno obogateno besedilo, zapisno v urejevalniku besedil, ki je namenjen oblikovanju besedila. Primeri so MS Word, OpenOffice, iWork Pages in mnogi drugi.
Slike .bmp, .jpg, .png, .gif ...
Točkovne slike. BMP predstavja sliko v nezgoščenem točkovnem zapisu. Slike s pripono jpg, png in gif uporabljajo načela zgoščevanja zapisa. Zato zasedejo manj prostora v pomnilni enoti in so primerne na primer za objavo na spletu.
Zvok .wav, .mp3, .mid ... Datoteki wav in mp3 vsebujeta posneti zvok. Zvok v primeru mp3 je zgoščen.
Datoteka midi vsebuje opis zvoka z ukazi za tvorjenje (s sintetizatorjem zvoka).
Video .avi, .mp4, .wmv ...  Videoposnetek. Te datoteke vsebujejo zapis gibljive slike in zapis zvoka. Datoteki mp4 in wmv sta datoteki z zgoščenim zapisom videa.
Stisnjeni podatki
.zip, .arj ...
Podatki, ki so stisnjeni s postopkom stiskanja brez izgube podatkov. Stisnjene podatke namreč moramo razširiti nazaj v izvorne, če jih želimo ponovno uporabiti.
Izvršljiva datoteka
.exe, .bat ...
Datoteke, ki vsebujejo izvedljiv program. Izvršljive datoteke v operacijskem sistemu Unix nimajo pripone.