Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Absolutno ime datoteke

Celotna pot do datoteke, pri kateri se ime začne s korenskim imenikom, nadaljuje z vmesnimi imeniki in konča z dejanskim imenom datoteke.

Bližnjica

Bližnjica je posebna datoteka, ki vsebuje povezavo do imenika ali datoteke. Je absolutna pot do datoteke ali imenika.

Blok

Določeno število bajtov velik prostor v datotečnem sistemu, v katerem so zapisani dejanski podatki. Pomnilna enota je sestavljena iz množice blokov.

Datotečni sistem

Del operacijskega sistema, ki predpisuje oziroma določa način zapisa podatkov na disku.

Datoteka

Osnovna organizacijska enota z računalnikom zapisanih podatkov.

Formatiranje

Postopek ustvarjanja datotečnega sistema na particiji.

Imenik ali mapa

Posebna datoteka, ki vsebuje seznam datotek in imenikov. Omogoča drevesno organizacijo datotek.

Imenika ».« in »..«

Imenik ».« pomeni »trenutni delovni imenik«. Imenik »..« pa je nadomestno ime za očeta trenutnega imenika. Z ukazom »..« se vrnemo v drevesni hierariji za en imenik nazaj.

Izvršljiva datoteka

Datoteka, ki vsebuje izvedljiv program.

Particija

Del trdega diska. Praviloma je urejena po pravilih nekega datotečnega sistema.

Relativno ime datoteke

Pot do datoteke, pri kateri se ime začne za trenutnim delovnim imenikom, nadaljuje z vmesnimi imeniki in konča z dejanskim imenom datoteke.

Trenutni delovni imenik

Imenik, v katerem se trenutno nahajamo.