Naslavljanje datotek in poti do datoteke

Naslavljanje datotek in absolutne poti

Pogosto nas zanima, kje v drevesni strukturi map se nahaja neka datoteka. Ugotovimo, da če želimo opisati, kje se datoteka nahaja, moramo zapisati pot do datoteke v drevesni strukturi map. Celotno pot do datoteke imenujemo absolutna pot, če pa poti dodamo še ime, dobimo absolutno ime datoteke.

Primer absolutno podane poti do datoteke v operacijskem sistemu Windows:

d:\predmeti\fizika\sile\naloga-sile.txt

Primer absolutno podane poti do datoteke v operacijskem sistemu Unix:

/home/kakadu/predmeti/fizika/sile/naloga-sile.txt

V obeh primerih je absolutna pot sestavljena iz imen map, v katerih se nahaja datoteka. Pri operacijskem sistemu Windows se pot začne z imenom pogona (d:), sledi mapa predmeti, v kateri se nahaja mapa fizika. V njej se nahaja mapa sile. V mapi sile se nahaja datoteka naloga-sile.txt. Mape medsebojno mejijo z znakom »\«.

V operacijskem sistemu Unix se absolutno ime začne v »korenskem imeniku«, ki se označi z »/«. V korenskem imeniku je mapa home, v kateri se nahaja mapa uporabnika kakadu. V njej se nahaja mapa predmeti, v kateri se nahaja mapa fizika, v njej pa mapa sile. V mapi sile se nahaja datoteka naloga-sile.txt.

Trenutni delovni imenik in relativne poti

Pri delu z datotekami se običajno nahajamo v imeniku, ki te datoteke vsebuje. Ta imenik imenujemo trenutni delovni imenik.


Datoteke in imenike, ki se nahajajo v trenutnem delovnem imeniku, lahko naslavljamo relativno. To pomeni, da zapišemo le pot za trenutnim delovnim imenikom. Trenutni delovni imenik torej uporabimo kot izhodišče. Oglejmo si primer. Imamo drevesno strukturo map z naslednjimi datotekami:

d:\
  predmeti
    fizika
      sile
        naloga-sile.txt
        vaje-sile.txt
      gibanje
        naloga-gibanje.txt
        vaje-gibanje.txt

Recimo, da je naš trenutni delovni imenik imenik fizika. Absolutna pot do datoteke naloga-sile.txt je:

d:\predmeti\fizika\sile\naloga-sile.txt 

Relativna pot do datoteke pa je:

sile\naloga-sile.txt

Pot je krajša, saj trenutni delovni imenik uporabimo kot izhodišče.