Datotečni sistem

Datotečni sistem je del operacijskega sistema, ki predpisuje oziroma določa način zapisa podatkov na disku. Ustvarimo ga s formatiranjem izbrane particije. Omogoča trajno shranjevanje podatkov v datoteke. Med drugim določa pravila za zapis imen datotek. Datotečni sistem je praviloma drugačen v vsakem operacijskem sistemu in jih zato poznamo kar nekaj.


V datotečnem sistemu najdemo naslednje elemente:

  • blok (ang. block): določeno število bajtov (npr. 512, 1024, 4096 B) velik prostor v datotečnem sistemu, v katerem so zapisani dejanski podatki. Disk je v datotečnem sistemu razdeljen na bloke. Datoteka je zapisana v zaporedju blokov.
  • superblok (ang. superblock): najpomembnejši zapis za datotečni sistem. Vsebuje podatke o lastnostih datotečnega sistema kot, so velikost, število blokov itd. Ta zapis je v datotečnem sistemu zapisan večkrat (varnostne kopije).

Bloki in datoteke

Datoteka je na pomnilni enoti zapisana v zaporedju blokov. To pomeni, da ko želimo datoteko zapisati na pomnilno enoto, dobimo dodeljen blok, v katerega našo datoteko zapišemo. Ker pa je datoteka zelo pogosto večja od bloka, potrebujemo za zapis datoteke več blokov. Oglejmo si primer, kako datoteko zapišemo v blok(-e).