Uporaba interaktivnega tolmača

Odprimo terminal (konzolo) v našem operacijskem sistemu in vanj vnesimo ustrezen ukaz. Najprej poskusimo z ukazom python3, če nam to ne uspe, pa še z ukazom python. Če niti to ne gre, potem nismo namestili pythona ali pa nismo pravilno nastavili spremenljivke PATH.

Zažene se pythonov interaktivni tolmač, program, ki sproti bere naše ukaze in jih izvršuje. Prikaže se pozivnik (trije znaki >>> s presledkom ob koncu), ki čaka na vnos ukaza. Interaktivni tolmač se lahko uporablja kot kalkulator:

>>> 3 + 4
7
>>> 7 - 12
-5

Za množenje uporabljamo znak *:

>>> 5 * 2
10

Python pozna kar dve različni vrsti deljenja, realnoštevilsko (znak /) in celoštevilsko (znak //). Realnoštevilsko deljenje deluje tako, kot smo vajeni pri kalkulatorjih: rezultat izračuna na določeno število decimalnih mest natančno. Celoštevilsko deljenje pa števke za decimalno piko odreže in tako ohrani samo celi del količnika.

>>> 27 / 4
6.75
>>> 27 // 4
6

Pogosto nam bo prišel prav tudi ostanek pri celoštevilskem deljenju, ki ga v pythonu označimo z znakom %:

>>> 27 % 4
3

Včasih nam bo prišlo prav tudi potenciranje (znak **), na primer 52:

>>> 5 ** 2
25

Preizkusi vse ukaze v interaktivnem tolmaču (po kliku v spodnje okno se bo prikazal pozivnik, nato pa vnesi ukaz, npr. 3 + 4, in pritisni tipko Enter):