Prireditveni stavek

Zapis spremenljivka = izraz imenujemo prireditveni stavek. Prireditveni stavek je eden od več različnih stavkov, ki jih ponuja python. Stavek je osnovni element programskega jezika, ki »nekaj naredi« (ima nek učinek).

Vaja

Ko se spremenljivka prvič pojavi na levi strani prireditvenega stavka, jo definiramo. Dokler spremenljivka ni definirana, je seveda ne moremo uporabiti. Tolmač nas opozori, da spremenljivka ploscina ni definirana:

>>> ploscina
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name ’ploscina’ is not defined

Vaja


Vaja

Interaktivni tolmač lahko uporabiš, da rešiš obe nalogi: