Znakovni podatkovni tip

Poleg števil bomo pogosto obdelovali tudi nize. Niz predstavlja poljubno zaporedje znakov. Zapišemo ga znotraj enojnih ali dvojnih navednic. Primeri nizov so 'Dober dan!', "leto 2014", '+-*/' in "123". Z nizi sicer ne moremo računati, a kot bomo videli v nadaljevanju, so pri programiranju ravno tako nepogrešljivi.

Tudi spremenljivke imajo svoj tip. Na primer po izvedbi stavkov

>>> a = 5
>>> b = 7.3
>>> obseg = 2 * a + b
>>> dejstvo = 'obožujem python'
je spremenljivka a celoštevilskega tipa, spremenljivki b in obseg realnoštevilskega, spremenljivka dejstvo pa je niz.

V pythonu lahko tip vrednosti ali spremenljivke ugotovimo z ukazom type. Na primer:

>>> type(-17)
<class 'int'>
>>> type(3.14)
<class 'float'>
>>> type('abc')
<class 'str'>
>>> a = 10 // 6
>>> type(a)
<class 'int'>
>>> b = 10 / 6
>>> type(b)
<class 'float'>

Vaja

Nize združujemo z operatorjem +. Funkcija print izpiše niz brez navednic. Bodimo pozorni, da operator + za nize deluje drugače kot za števila. Seštevanje nizov seveda nima pomena.

>>> a = 'Pozdravljen, '
>>> b = 'svet!'
>>> c = a + b
>>> c
'Pozdravljen, svet!'

Operator str pretvori celo ali realno število v niz, kar je pogostokrat uporabno – predvsem kadar želimo števila izpisati s funkcijo print.

>>> str(3)
'3'
>>> str(3.14159)
'3.14159'