Vrstni red izvajanja operacij

Množenje, deljenje in računanje ostanka imajo prednost pred seštevanjem in odštevanjem, operatorji iz iste skupine pa se – tako kot v matematiki – obravnavajo od leve proti desni. Z oklepaji lahko spreminjamo vrstni red izvajanja operacij:

>>> 3 + 4 * 5
23
>>> (3 + 4) * 5
35

Vaje


Svoje rezultate preveri z interaktivnim tolmačem: