Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Izraz

Zaporedje simbolov, ki ima neko vrednost. Ni nujno matematičen in njegova vrednost ni nujno število. Primeri izrazov so: 3+a*(5-b), 25, 'torek' in niz+'abc'.

(Interaktivni) tolmač

Program, ki sproti bere naše ukaze in jih (interaktivno) izvršuje.

Niz
Niz

Predstavlja poljubno zaporedje znakov. Zapišemo ga znotraj enojnih ali dvojnih navednic. Primeri nizov so: "Jaz sem niz", 'a' in 'Kličite me "Edi"!'.

Prevajalnik

Program, ki naše ukaze prevede tako, da jih računalnik lahko izvrši.

Prireditveni stavek

Izračuna vrednost izraza na desni strani in jo priredi spremenljivki na levi strani. Leva in desna stran sta ločeni z znakom =.

Program

Zaporedje navodil za reševanje določenega problema, ki ga izvaja računalnik.

Spremenljivka

Poimenovan prostor v pomnilniku računalnika, ki lahko hrani določeno vrednost.

Tip
Tip

Označuje vrsto podatkov, ki jih vsebuje spremenljivka. Na primer: realnoštevilski, celoštevilski in znakovni tip. V naslednjem razdelku bomo srečali še logični tip.