Računalniška omrežja lahko razdelimo po različnih kriterijih: oddaljenost naprav v omrežju, število naprav v omrežju, vrsta povezave med napravami.

Oddaljenost naprav v omrežju

Računalniško omrežje se lahko razprostira od delovne mize do celotnega sveta in celo vesolja. Glede na obseg omrežja ločimo različne vrste omrežij, najpomembnejše pa so: osebno računalniško omrežje (ang. Personal Area Network - PAN), lokalno računalniško omrežje (ang. Local Area Network - LAN), prostrano računalniško omrežje (ang. Wide Area Network - WAN).

Vaja