Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Hibridna topologija omrežja

V splošnem so topologije omrežij hibridne, kar pomeni, da so sestavljene iz različnih kombinacij osnovnih štirih topologij.

Oddaljenost naprav

Glede na oddaljenost naprav delimo omrežje na: osebno (PAN), lokalno (LAN), mestno (MAN) in prostrano (WAN) omrežje.

Omrežne naprave

Omrežne naprave, ki jih uporabljamo za povezovanje omrežij in naprav, so: stikalo, usmerjevalnik in brezžična dostopna točka.

Povezave med napravami

Naprave lahko med seboj povezujemo z različnimi povezavami: žično, brezžično in optično povezavo.

Število naprav

Glede na število naprav v omrežju ločimo dvotočkovne (točka-točka) in večtočkovne povezave.

Topologije omrežja

Topologija je način, kako so naprave fizično povezane med seboj. Štiri osnovne topologije so: polna, vodilo, obroč in zvezda.