Oddaljenost naprav

 • Osebno računalniško omrežje (ang. PAN – Personal Area Network)
  Omrežje je namenjeno izmenjavi podatkov med napravami na mizi ali v prostoru. Primer take povezave je USB-povezava, povezava dveh računalnikov z omrežnim kablom, povezava Bluetooth, povezava NFC, IR-povezava. Naprava za vsako od teh povezav potrebuje vmesnik (hardver in softver).

 • Lokalno računalniško omrežje (ang. LAN – Local Area Network)
  Omrežje je namenjeno povezavi med napravami v neki ustanovi ali na domu. Obsega lahko od povezave dveh računalnikov in tiskalnika za osebno uporabo do velikega števila osebnih računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in drugih naprav v ustanovi. Poleg teh naprav tako omrežje potrebuje še namenske naprave za povezovanje (omrežna kartica, stikala). Običajno je tako omrežje omejeno na nekaj kilometrov.

 • Mestno računalniško omrežje (ang. MAN – Metropolitan Area Network)
  Omrežje je namenjeno povezavi več lokalnih omrežij na ravni mesta, univerzitetnega središča (kampusa) ali neke zaključene urbane celote. Predstavlja vezni člen med lokalnimi in prostranimi omrežji.

 • Prostrano računalniško omrežje (ang. WAN – Wide Area Network)
  nastane pri povezavi dveh ali več lokalnih omrežij prek večjih razdalj. Taka omrežja potrebujejo poleg naprav v lokalnem omrežju še usmerjevalnike in druge namenske naprave za upravljanje prenosa velikih količin podatkov.

Število naprav v omrežju

Glede na število naprav v omrežju ločimo dve vrsti povezav:

 • Povezava točka–točka (ang. point-to-point) – povezava dveh naprav. Celotna zmogljivost povezave je namenjena samo eni povezavi.
 • Večtočkovna povezava (ang. multipoint) – povezava več naprav. Zmogljivost povezave je razdeljena med povezave med vsemi napravami.

Vaja